Misyonumuz

Tarihimizden aldığımız insanlık değerleri ışığında, bilim, kültür ve sanat birikiminden yararlanarak dünyanın geleceği için Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak; gerçekleştirilecek sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle toplumun yaşam kalitesini yükseltmektir.


Copyright © BAUM 2015